Securitatea națională și COVID-19

În această perioadă suntem asaltați de tot felul de mesaje, pe toate canalele de comunicare, cu informații de tot felul, de la negarea pericolului pandemiei, la conspirații de toate tipurile, care mai de care mai bine „fundamentată științific” sau „documentată”. Aproape era să îmi scape un articol al domnului Alexandre Adler : «Le terme „corona” apparaît dans un rapport de la CIA dès 2005», apărut în „publicsenat”[i], articol pe care mi l-a semnalat generalul-maior (r) Iordache Olaru, căruia îi datorez șansa de a-l fi sesizat. Vă recomand citirea în integralitate a articolului, bineînțeles după ce veți parcurge aceste rânduri.

Faptul că într-un raport al CIA din 2005 se regăsește ipoteza unei pandemii de tipul celei pe care o trăim, are mai multe justificări, iar unele le veți găsi în argumentația domnului Adler. Ar mai trebui menționat că acest raport venea după o epidemie cu SARS, „un coronavirus misterios, care a ucis aproximativ 10 la sută dintre persoanele pe care le-a infectat, mai ales ca urmare a faptului că plămânii pacienților erau plini de lichid”[ii]. Conform articolului din România liberă, „la sfârșitul anului 2002, SARS și-a început răspândirea mortală după ce un coronavirus despre care se crede că a prosperat în lilieci, a infectat o civetă de palmier, care la rândul ei a transmis virusul la om. Virusurile pot fi transmise de la animale la oameni prin inhalarea respirației unui animal, consumul de alimente contaminate cu fecalele animalelor sau schimbul de lichide corporale – așa cum s-ar putea întâmpla atunci când un măcelar lucrează cu o tăietură minoră la deget”.

Putem presupune că scenariul filmului „Contagion”, realizat în 2011 are aceeași origine, ținând cont că se vorbește despre coronavirus și liliac.

Articolul mi-a amintit că Strategia Națională de Apărare a Țării, aprobată în 2015, prevede printre altele și pericolul unei pandemii, în descrierea „Mediului global de securitate”, în contextul în care „la nivel global, mediul de securitate se află într‐o continuă transformare, care se reflectă în principal în accentuarea interdependenţelor şi impredictibilităţii în sistemul de relaţii internaţionale şi dificultatea de a delimita riscurile şi ameninţările de tip clasic de cele asimetrice şi hibride”[iii]. Cel mai important document programatic în domeniul securității naționale a României prognozează că „pe termen mediu şi lung, evoluţiile din mediul de securitate global vor fi dominate de tendinţe complexe, a căror cunoaştere este pentru ţara noastră de o importanţă majoră: reconfigurarea jocurilor geo‐strategice; dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei; resurgenţa naţionalismului şi a extremismului; fragmentarea etnico‐religioasă şi radicalizarea ideologică; adaptarea infrastructurilor critice în raport cu apariţia de calamităţi, crize energetice, atacuri cibernetice, pandemii”.

Mai mult, atunci când descrie amenințările, riscurile și vulnerabilitățile la adresa securității naționale, se precizează că sunt de interes „riscurile cu probabilitate redusă, dar cu impact major: confruntări militare de joasă intensitate, dar persistente în timp, fluxuri migratorii generate de catastrofe naturale, pandemii, dezastre ecologice”.

Așadar, chiar dacă este ultimul risc amintit în acest document, el a fost identificat, s-a aflat în atenția planificatorilor, a celor responsabili de domeniu. Sau, cel puțin, ar fi trebuit să fie.

Printre vulnerabilitățile identificate (corect, fără a fi neglijate sau ascunse) a fost existența stocurilor, astfel încât „reacţia inter‐instituţională în situaţii de criză este afectată de precaritatea resurselor și incoerența în gestionarea diverselor tipuri de riscuri. Această vulnerabilitate devine şi mai importantă dacă ne referim la capacitatea de interoperabilitate a diverselor instituţii ale statului care trebuie să acţioneze în cazul unor ameninţări asimetrice şi de tip hibrid”. Desigur, de această dată nu a fost vorba de o amenințare militară sau de altă natură din partea unui stat sau a unei organizații teroriste, dar resursele la dispoziție, stocurile de materiale de protecție s-au dovedit inexistente sau haotic păstrate și utilizate.

Strategia face chiar mai mult decât să identifice problemele, vine chiar cu „direcții de acțiune”. Am spus în mai multe situații, chiar și în documente oficiale, că documentul în sine depășește cadrul legal stabilit de Constituție, respectiv apărarea națională. Deoarece termenul de „securitatea națională” a fost evitat în Constituția României, într-un context istoric care a generat multe sensibilități semantice, Președintelui i s-au lăsat doar prerogativele și obligația de a prezenta Parlamentului, la început de mandat, o „Strategie Națională de Apărare a Țării”. În condițiile în care, conform aceleiași Constituții, Președintele este cel care reprezintă statul român în plan internațional, acesta ar trebui să o aibă un mandat aprobat de Parlament privind obiectivele strategice ale României, în special în domeniul politicii externe, dar și în domeniul securității naționale, în general. Întrucât încă nu există temei legal pentru o Strategie de Securitate Națională, cei care au elaborat actuala Strategie Națională de Apărare a Țării au redactat-o cu titulatura permisă de Constituție, abordând în fapt ceea ce cuprinde, de regulă, o strategie de securitate națională.

Așadar, autorii documentului au stabilit că securitatea națională are mai multe dimensiuni, una dintre acestea (a șasea) fiind cea de management al situaţiilor de criză. Fiecărei „dimensiuni” i-au fost stabilite direcții de acțiune pentru a se realiza obiectivele stabilite în primul capitol. Pentru managementul situațiilor de criză s-au stabilit următoarele direcții de acțiune: „perfecţionarea sistemului naţional de management integrat al situaţiilor de criză; pregătirea instituţiilor şi a populaţiei pentru situaţii de criză şi de urgenţă civilă, inclusiv prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, dar şi prin cooperare internaţională; pregătirea decidenţilor pentru acțiune şi decizie în situaţii de criză; asigurarea resurselor materiale şi umane necesare instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de criză, în baza unui proces de planificare”[iv].

Colectivul care a redactat strategia a fost influențat de teoreticienii „Școlii de la Copenhaga”, în special de Barry Buzan, care abordează securitatea cetățeanului, incluzând aspectele care privesc educația și sănătatea în cadrul securității naționale. Astfel, a șaptea dimensiune din document este „dimensiunea educaţională, de sănătate, socială şi demografică”, iar direcțiile de acțiune stabilite pentru aceasta sunt: conturarea unui amplu proiect naţional de educaţie, care să asigure mecanisme de planificare pe programe, proiecte şi performanţă; stimularea cercetării ştiinţifice, în corelație cu sistemul de educație, ca demers esențial pentru înţelegerea naturii ameninţărilor și provocărilor actuale; dezvoltarea culturii de securitate, inclusiv prin educație continuă, care să promoveze valorile, normele, atitudinile sau acţiunile care să permită asimilarea conceptului de securitate națională; creşterea capacităţii de reacţie a sistemului de sănătate publică în cazul apariţiei unor pandemii sau situații de urgență; modelarea sistemului de sănătate prin situarea pacientului/cetăţeanului în centrul acestui sistem”[v].

Așadar, în urmă cu aproape cinci ani s-au stabilit direcții de acțiune, inclusiv prin prevederea unei situații precum cea pe care o trăim astăzi. Ar fi trebuit să existe planuri, proceduri, iar dacă verificăm site-ul IGSU constatăm că situația este reglementată, că există proceduri și planuri, până la nivel de județ, consilii și comitete care conduc acțiunile, iau hotărâri, emit ordine.

Cu toate acestea, la începutul lunii martie, atunci când OMS declara pandemia de COVID-19, ca urmare a infectărilor cu virusul SARS CoV-2, România nu avea resursele necesare pentru aplicarea planurilor existente, mai mult nici nu putea să le achiziționeze în regim de urgență. Un act normativ adecvat situației nu se putea emite, deoarece guvernul era interimar, demis prin moțiunea de cenzură din 5 februarie 2020, iar propunerile de prim-ministru au fost făcute doar cu scopul de a provoca alegeri anticipate (în condițiile în care cei care își doreau acest lucru nu aveau majoritatea în Parlament). Declararea Stării de urgență a fost imperativă, iar Președintele a Decretat „de îndată”, cu o pregătire prealabilă această stare. Așadar, nu virusul a determinat decretarea Stării de urgență (toate planurile existente nu presupun această decizie), ci situația politică și urgența achizițiilor.

Au urmat „ordonanțe militare”, a căror denumire a creat o stare de neliniște sau chiar de revoltă din partea unor persoane cu vederi foarte democratice sau din partea altora care suprapun termenul „militar” cu Ministerul Apărării Naționale. Speriat el însuși de duritatea denumirii, însuși ministrul afacerilor interne a ales să ne explice și să ne argumenteze ordonanțele, în loc să le prezinte ferm, prin purtător de cuvânt. Mai mult, primele măsuri au fost, de fapt, recomandări, din dorința de a acționa gradual. Totuși, în scurt timp a fost scoasă armata în stradă, iar conducerea unor spitale a fost preluată de medici militari. Însuși Președintele a afirmat că spitalul județean din Suceava se militarizează, dar acțiunile ulterioare au infirmat această decizie, punându-l într-o situație jenantă.

Din dorința de a proteja persoanele în vârstă, pentru a demonstra fermitate, Președintele a anunțat izolarea lor la domiciliu, fără drept de a ieși, dar Prim-ministrul și ministrul afacerilor interne i-au subminat din nou autoritatea, stabilind un interval de două ore de libertate de mișcare pentru seniori.

Ulterior, după ce ministrul afacerilor interne a prezentat un „acord cu BOR” pentru sărbătorirea Învierii Domnului, Președintele a reacționat imediat, ferm și clar de data aceasta. Iar atunci când noul ministru al sănătății a lansat (voalat, ce-i drept) ideea că măsurile de restricționare a drepturilor vor continua, inclusiv prin izolarea permanentă a  persoanelor în vârstă, a venit rândul Președintelui să tragă de urechi Guvernul și să prezinte orizontul optimist al relaxării.

Nu discut despre oportunitatea menținerii Stării de urgență, în condițiile în care Parlamentul s-a retras în „șomaj tehnic” nedeclarat, parlamentarii „spălându-se pe mâini” și aruncând toată greutatea deciziilor pe umerii guvernului. Ce-i drept, guvern legitim, apt să emită OUG, la nevoie. Nu voi comenta nici graba cu care s-a scos Armata pe străzi cu arme și veste de protecție, pentru că foarte mulți își doreau să vadă militari pe străzi, pentru a se simți mai în siguranță. La fel cum ne-am dorit să fie lichidat Ceaușescu, pentru a se pune capăt „atacurilor teroriste”, din decembrie 1989. Menținerea unor grupuri de intervenție rapidă, inclusiv cu mijloace aeriene acolo unde ar fi necesar, care să sprijine forțele speciale ale Jandarmeriei sau ale Poliției ar fi putut fi o deciziei, dar încă se mai poate analiza.

Perspectiva unui viitor cu masca pe figură nu ne încântă, dar pare mai de dorit decât unul în care să nu mai producem nimic, dar sunt sigur că există și alte măsuri care ar putea fi aplicate. Existența telefoanelor mobile poate fi un avantaj, iar aplicații care să urmărească persoanele infectate ar fi utile pentru a determina zonele de risc, zonele sigure sau cele periculoase. Astfel de aplicații se pare că există, iar statul român ar putea să le obțină de la un stat partener.

Ceea ce ar trebui să fie în atenția autorităților este lipsa de justificare a Stării de urgență, după cel puțin două luni de administrare în acest regim, în condițiile în care se poate legifera și se pot identifica soluții punctuale și nu nedemocratice. Este posibil să purtăm măști în spațiile publice, dar reglementarea va trebui să fie coerentă și în limitele constituționale.

După gafele făcute de fostul ministru al sănătății, care a încălcat regulile stabilite de el însuși, ba chiar a declarat că regulile împiedică acțiunile, după organizarea defectuoasă a transportului celor aproape două mii de muncitori sezonieri în Germania, în dezacord cu toate restricțiile impuse întregii populații, după „acordul dezacordat” și după controversele dintre autoritățile statului ar trebui să învățăm câte ceva.

Din păcate, educația a fost afectată grav și nici nu au rezultat măsuri coerente, dar despre acest subiect, vom discuta cât de curând.

Așa cum se vede din articolul menționat la început, nu suntem cu mult mai rău decât alte state, dimpotrivă, dar contează foarte mult cum vom ieși din această situație. Adler îl menționează pe filozoful german Hegel: «l’humanité avance toujours, mais toujours par sa négativité»[vi], amintindu-mi ce îmi spunea un instructor de zbor: „regulile din aviație sunt scrise cu sânge, de aceea trebuie respectate, pentru a nu curge și sângele tău”. De această dată, pandemia poate fi o lecție pentru noi toți, o lecție din care contează cât de mult vom învăța


[i] https://www.publicsenat.fr/article/societe/alexandre-adler-le-terme-corona-apparait-dans-un-rapport-de-la-cia-des-2005-181525

[ii] https://romania.europalibera.org/a/coronavirus-de-ce-%C3%AEn-epidemia-de-sars-%C3%AEn-2003-au-murit-mult-mai-pu%C8%9Bini-oameni/30545956.html

[iii] https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

[iv] ibidem

[v] Ibidem

[vi] https://www.publicsenat.fr/article/societe/alexandre-adler-le-terme-corona-apparait-dans-un-rapport-de-la-cia-des-2005-181525

Publicat de Ștefan Dănilă

Adaptabil la situații neprevăzute, cu o experiență în conducere la nivel înalt, optimist realist, critic la lucrul prost făcut

4 gânduri despre „Securitatea națională și COVID-19

 1. Cu respect, va sugerez sa prefatati postarile lungi cu un abstract incitant, creionat pentru publicul tinta vizat. In cazul de fata, [de ce nu am definit corect termenul criza in strategia de aparare?], [avem planuri dar nici nu le pregatim si nu le aplicam], [se putea gestiona criza si fara situatie de urgenta?].
  Mult succes!

  Apreciază

 2. Parafrazând: „Virusul mic dărâma concepte mari. De la coronavirus SARS-CoV-2 la Strategia de securitate națională a României. Are nevoie Romania de o Strategie de securitate națională?”

  Pentru detalierea unor aspecte conceptuale sau de ce a fost nevoie de un conținut al Strategiei naționale de apărare a tarii pentru perioada 2012019 (SNApT 2015-2019) mai dezvoltat decât prevedea legea, va propun analizarea reglementarilor din ultimii ani privind planificarea apărării, începând cu OG-52/1998 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15431) și continuând cu Legea 473/2004 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/56612) și forma actuală realizată prin Legea 203/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170048). Din perspectiva securității naționale, au fost pași înapoi.
  Câți decidenți din alte ministere decât Ministerul Apărării Naționale (ma refer în primul rând la cei numiți politic) cunosc de existenta Strategiei naționale de apărare a țării și a aplicabilității acesteia și pentru alte structuri decât cea de baza (situația realizata prin SNApT ediția 2015, dar și în unele din edițiile anterioare (ex. 2009, 2001)? Întrebarea este relevantă în condițiile în care în Legea 415/2002 privind organizarea și funcționarea CSAȚ se discută de Strategia de securitate națională a României, de Strategia naționale de apărare a țării respectiv de Strategiile de ordine publică și siguranță națională ale României, în raport cu răspunderile instituțiilor abilitate
  (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37198 art. 4, lit. a. pct. 1), iar SNApT 2015-2019 a fost insoțită de Ghidul Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019 (https://www.presidency.ro/files/userfiles/Ghid_SNApT_2015-2019_AP.pdf).
  Ca situația sa fie mai elocventa, se poate urmări procesul legislativ de modificare a acestui articol al legii 415/2002 (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=8844 si https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L123&an_cls=2008). De ce este importanta aceasta modificare – Parlamentul a fost semnalat cu privire la existenta unor discrepante între concepte. Cum a rezolvat problema – prin aprobarea unui proiect legislativ pentru care în prima cameră (Camera Deputatilor) s-a propus respingerea prin neîntrunirea majorității legislative și depășirea termenului de 45 de zile pentru reanalizare, potrivit art. 75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată, iar în cea de-a doua camera, cu introducerea unui nou document, fără continuarea demersurilor de clarificare a situației.

  Pe de altă parte, așa cum avem o Lege a apărării naționale, nr. 45/1994, avem și o Lege privind securitatea națională, nr. 51/1991 (republicată în 2014 – inițial având denumirea de Legea privind siguranța națională a României). Această actualizare de concept securitate națională vs. siguranță națională ar fi trebuit să aibă efect și asupra Legii 415/2002. Practic suntem în situația în care folosim în același cadru mare două concepte diferite cu aceeași denumire sau un concept cu două denumiri diferite. Conform prevederilor art. 1 al Legii 51/1991, prin securitatea națională a României se înțelege ”starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție”. La art. 2 al legii se precizează ca ”(1) Securitatea națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1”. Apariția unei pandemii este un risc, dar manifestarea bolii asociate pandemiei în zona de interes, în special pe teritoriul național este deja o realitate. Este aplicabilă Legea 51/1991 pentru această situație? Dacă analizăm conținutul acestei legi, răspunsul este, fără echivoc, NU!

  Având în vedere situația prezentată, Consiliul Suprem de Apărare a Țării are atribuția de a analiza și/sau propune, potrivit legii, promovarea Strategiei de securitate națională a României, dar legislativul nu a detaliat printr-o lege specifică responsabilitățile de elaborarea documentului respectiv și calea de urmat pentru aprobarea și implementarea acestui. Dacă elaborarea Strategiei de apărare națională a României este în responsabilitatea președintelui, posibil din calitatea de comandant al forțelor armate (art. 95 din Constituția României), tot acesta trebuie să elaboreze și Strategia de securitate națională a României, fiind urmat același parcurs de aprobare (este unanim acceptat ca apărarea națională este o componenta a securității naționale). Oare este necesară modificarea Constituției României pentru a rezolva aceste probleme? Este aplicabilă Legea 51/1991, cu modificările și completările ulterioare pentru rezolvarea problemei? Se pare ca nu, întrucât inclusiv în conținutul acesteia conceptele sunt putin amestecate.

  Apreciază

  1. Corect comentariu, bine documentat. Tavi te invit la I2DS2, un thing tank care contribuie la identificarea problemelor de felul celor semnalate și le transmite autorităților responsabile. Așa vom putea contribui la rezolvarea lor! Mulțumesc pentru implicare!

   Apreciază

   1. Va multumesc pentru apreciere si incurajari! Comentariul meu este o parte dintr-un material pe care doream sa-postez undeva pe net, ins nu eram hotarat daca am dreptate sau nu. Articolul/pistarea dumneavoastra mi-a dat argumente PRO.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: